Mariusz Łęcki - dyrektor Szkoły, wychowanie fizyczne;

Ewa Bednarz - z-ca dyrektora, edukacja wczesnoszkolna;

Ewa Okoniewska - historia, biblioteka;

Małgorzata Procner - j. polski, logopedia;

Anita Tyra-Dziak - matematyka;

Małgorzata Jednacz - edukacja wczesnoszkolna, plastyka;

Barbara Malec - oddział przedszkolny 3-5 latki;

Robert Sarecki - muzyka, informatyka, technika;

Anna Lisiczka - j. polski;

Barbara Cudziło - j. niemiecki; 

Anna Sobaszek - j. angielski;

Agata Tworek - przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka;

ks. Marek Kuśmierczyk - religia;

Agnieszka Bąk - pedagog szkolny, wiedza o społeczeństwie; wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa;

Marcin Paluch - wychowanie fizyczne;

Elżbieta Struk - j. angielski;

Dorota Nowak - edukacja wczesnoszkolna;