Witaj na stronie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie

szukaj:

::Kalendarium::
Twoje IP:
::Menu::
:: Strona główna
:: Kontakt
:: Aktualności
:: Przedszkole
:: Ogłoszenia nowe
:: Pobieralnia
:: Galeria
:: Archiwum
:: Linki
:: Księga gości

::Szkoła::
:: Dzieje szkoły
:: Sukcesy
:: Statut szkoły
:: Kalendarz imprez
:: Rozbudowa szkoły

::Uczniowie::
:: Plan lekcji
:: Zajęcia pozalekcyjne
:: Wykaz uczniów
:: Samorząd szkolny
:: Prace uczniów
:: Absolwenci

::Rodzice::
:: Rada Rodziców
:: Konsultacje nauczycieli

::Nauczyciele::
:: Wykaz nauczycieli
:: Publikacje
:: Plan lekcji
:: Konsultacje

 

::Statystyki::
:: Goście online:
:: Wyświetleń:
:: Odwiedzin:

           

*Liczniki ruszyły 11.02.2011

 

::Serwis sponsoruje::

::Aktualności::
 

INFORMACJA - Wyprawka szkolna 2014

dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnychPomocy udziela się uczniom:

 • pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 539 zł netto
 • pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 
  w przypadkach tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu
  i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 • Uprawnione klasy: II, III, VI szkoły podstawowej
 • Uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych –z wyjątkiem klasy I oraz gimnazjum.
  Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych
 • Dowód zakupu: faktura VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie
  z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach „Wyprawki szkolnej 2014”.  Wniosek można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej
  www.zspig-gromada.lbl.pl (linki poniżej):
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników - uczeń niepełnosprawny [pobierz]
 • Oświadczenie o dochodach [pobierz]
   


Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2014r. /piątek/


 

Copyright by ZSPiG w Gromadzie - Robert Sarecki | Valid HTML 4.01 & CSS szablony