Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin nowej witryny internetowej
Szkoły Podstawowej w Gromadzie.

Znaleźć ją można pod adresem:

https://spgromada.edupage.org/

 

W związku z utworzeniem nowej strony (która jest obecnie jeszcze w fazie rozbudowy) niniejsza strona nie będzie aktualizowana, jednak pozostanie w sieci pod obecnym adresem. Wszelkie aktualności znaleźć można pod nowym adresem. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 Zmiana witryny została podyktowana koniecznością dostosowania jej do standardów WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines), czyli "wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych". Związane jest to z dostępnością cyfrową stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do podstawowych elementów, jakie cechować powinny kanały internetowe, według standardu WCAG 2.1 należą:

  • kompatybilność – treści i materiały prezentowane mają być w sposób zrozumiały i prawidłowo interpretowany przez maksymalnie dużą gamę terminali użytkownika, powinny także współgrać z narzędziami wspierającymi korzystanie z Internetu np. z tzw. czytaczem dla osób słabowidzących,
  • zrozumiałość – wszystkie elementy informujące np. nawigacja oraz elementy wymagające akcji użytkownika np. konkretne przyciski, mają być prezentowane zrozumiale dla każdego użytkownika. Ponadto, w przypadku informacji o szczególnej wadze musi on otrzymać wszelkie rady i dodatkowe informacje umożliwiające ewentualne skorzystanie z funkcjonalności związanych z prezentowaną informacją,
  • funkcjonalność – prezentowane informacje mają być w pełni dostępne zarówno za pomocą klasycznych kanałów, np. komputera, jak i odczytywane w całości przy użyciu możliwie najszerszej liczby narzędzi, np. przez czytnik ekranu osoby niewidomej czy programy powiększające dla osób słabowidzących, a także możliwe do odczytania na tablecie oraz smartfonie,
  • postrzegalność – wszystkie elementy na stronie przedstawione muszą być w sposób umożliwiający ich postrzeganie za pomocą różnych zmysłów (nie wszyscy użytkownicy Internetu posługują się tymi samymi zmysłami).