Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W poniedziałek 30 września 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory Rady Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli i biorą udział w lekcji demokracji. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać swój głos na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Nadzór nad wyborami sprawowała specjalnie powołana komisja wyborcza.


Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. W wyniku uzyskania największej liczby głosów przewodniczącą SU została uczennica klasy VII – Wiktoria Pniak, z-cą przewodniczącej został Bartłomiej Adamek (klasa VII), skarbnikiem – Daniel Dobrowolski (klasa VIII), a sekretarzem – Martyna Nastaj (klasa VIII). Opiekunami Uczniowskiego Samorządu w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 zostali: pani Agnieszka Bąk i pan Marcin Paluch. Dodatkowo pod koniec roku szkolnego 2018/2019 społeczność szkolna zdecydowała o powołaniu w szkole funkcji - Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka. Przeprowadzono demokratyczne wybory, podczas których uczniowie zdecydowali, że tę funkcję w latach 2019/2020 i 2020/2021 sprawować będzie pedagog szkolny - p.Agnieszka Bąk.
Nowo wybranym władzom SU, opiekunom i Szkolnemu Rzecznikowi Praw Ucznia gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.