MONITORING

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Teren Szkoły Podstawowej w Gromadzie jest obięty monitoringiem wizyjnym.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Gromadzie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728 837 516, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring, przetwarzane będą w celu zapewniania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa lub po udowodnieniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu dostępu do nagrań z monitoringu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni. Okres ten może być dłuższy wyłącznie w sytuacji, gdy zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 4. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie obiektu.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 12. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 686 10 83 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.