Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uczniowie świętowali wspólnie z UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka!
Szkoła Podstawowa w Gromadzie wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

 Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się także nasza szkoła. W ramach akcji we wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe dotyczące problematyki związanej z prawami dziecka. Dodatkowo Samorząd Uczniowski przygotował "Dzień z Prawami Dziecka", który odbył się 20.XI.2019r. Podczas tego wydarzenia wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, tak aby połączyć się w ten sposób ze wszystkimi dziećmi na świecie celebrującymi powyższe wydarzenie. Odbył się również uroczysty apel, w trakcie którego uczniowie zostali zapoznani z genezą powstawania Konwencji o Prawach Dziecka, o prawach w niej zawartych, dowiedzieli się również na czym polega charytatywna działalność UNICEF i kim są Ambasadorzy Dobrej Woli. Dodatkowo każdy uczeń dostał ulotkę, na której znajdował się katalog praw dziecka oraz instytucje: nr telefonów i osoby świadczące pomoc najmłodszym - czyli dzieciom w obronie ich praw. Wykonana została również tematyczna gazetka ścienna związana z prawami dziecka "Znam swoje prawa - prawa dziecka". Całemu wydarzeniu przyświecała miła, życzliwa i radosna atmosfera. Koordynatorem akcji w szkole była p. Agnieszka Bąk - pedagog szkolny.